دوشنبه, 19 آذر 1397                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

38 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

جرثقيل زرافه اي شيپ يارد

 ظرفیت :150 تن
کارفرما: شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران
محل نصب:اسکله شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (بندر عباس)
تعداد: 4 دستگاه