سه شنبه, 01 بهمن 1398                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

40 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

جرثقيل سكوي نفتي منگان

کارفرما : شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران

محل نصب : سکوي نفتي ابوذر – خليج فارس - بوشهر

تعداد : 4 دستگاه