پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

مطالب

طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي جرثقيل موبايل ساحلي64 تني براي اولين بار در ايران

طراحي،ساخت ، نصب و راه اندازي جرثقيل موبايل ساحلي 64 تني براي اولين بار در ايران توسط شركت منگان انجام شد
ظرفيت : 64 تن
کارفرما : سازمان بنادر و كشتيراني
محل نصب : بنادرنوشهر و اميرآباد
سيستم تراولينگ: موبايل چرخ لاستيكي
سيستم دوران: 360 درجه پيوسته

براي مشاهه فيلم HMC كليك كنيد.